učitavam...
× Svi korisnici mogu kreirati objave na ovom sajtu! Registrirajte se i stvorite svoju prvu publikaciju.
Na vrh
Blog "Черногория"
Согласно решению правительства Черногории об утверждении количества разрешений на проживание, предназначенных для трудоустройства иностранцев на 2017 год, была утверждена возможность получения разрешений на проживание и трудоустройство в количестве: всего - 13185 разрешений, из них - 6501 для трудоустройства, 3324 - для сезонного трудоустройства, 1360 - предоставление иностранцами услуг по контракту, резерв - 2000. Резерв может быть дополнительно распределен Министерством труда и социальной зашиты Черногории для конкретных целей, в соответствии с потребностью рынка труда, по обращению Службы занятости Черногории. Также, в соответствии с частью 2 статьи 74 Закона Черногории об иностранцах, предусмотрено, что правительство Черногории может увеличить, уменьшить или провести перераспределение годовых квот, если это будет обусловлено спросом и предложением на рынке труда или при возникновении определенной необходимости в отдельных сферах деятельности. Ссылка на скачивание решения о квотах http://www.zzzcg.me/wp-content/uploads/2017/01/Odluka-o-utvrđivanju-godišnjeg-broja-dozvola-za-privremeni-boravak-i-rad-stranaca-za-2017.godinu.pdf
http://www.zzzcg.me/wp-content/uploads/2017/01/Pregled-djelatnosti-i-zanimanja-u-kojima-se-stranci-mogu-zapošljavati-odnosno-pružati-ugovorene-usluge-za-2017.godinu.pdf

Ovaj je post dostupan na sljedećim jezicima:
English   Srpsko-hrvatski   Српски   Русский  

Prijavi zlostavljanje

Molimo, imajte na umu

Poslali smo vam vezu kako bismo potvrdili vašu e-adresu. Nemojte zaboraviti provjeriti Spam mapu. Ako je poruka iznenada ušla u ovu mapu, kliknite "Ne spam! ".

Ako sljedeću minutu ne dobijete e-poruku s vezom za aktivaciju, kliknite ovdje:

Molim vas, pričekajte sek.

Ako ovaj pokušaj također ne uspije, preporučujemo da upotrijebite drugu adresu e-pošte za registraciju.